Sheldonia

114 tekstów – auto­rem jest Shel­do­nia.

* * *

zag­ry­załam wargi
i krop­le krwi
wsiąkały w rękawy

za­cis­kałam oczy
i krop­le łez
od­bi­jały się od kubka
i wpa­dały do ka­wy

pięściami tłukłam
w ściany z powietrza
gdzie widziałam set­ki twoich twarzy

ból roz­sadzał tętnice
pul­so­wał zajadle
od ra­na do wieczora
zbyt wiele razy

i te no­ce
od smut­ku tyl­ko czar­niej­sze
gdy nie było oddechu

bo ból
ból ma kolor
twoich oczu
i kształt
two­jego uśmiechu
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 września 2015, 10:39

* * *

uk­radłeś mi mo­je miejsce
do uciekania
te­raz nie mam dokąd pójść

mój świat za­myka się
w czte­rech ścianach
próbu­je wyjąć z ser­ca nóż

żad­na z rzeczy nie jest mo­ja już
jeśli dot­knęły jej two­je ręce
przy­pomi­na mi ciebie każde
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lipca 2015, 12:31

***

Miałam dziś miłość
na wy­ciągnięcie ręki
wyk­radzioną in­nej -
na parę chwil

two­je us­ta pożyczo­ne
paz­nokcie wbite
w two­je niemo­je dłonie
i od­dech suszący łzy na po­liczku -
on także pożyczony

pożyczyłam dziś miłość
na kil­ka pocałunków,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 kwietnia 2015, 22:52

***

w każdym z nas
w środ­ku
potłuczo­ne szkło
i lustra
na siedem lat
nieszczęścia

w każdym z nas
rozbitek
na bez­ludnej wyspie
serca

w każdym z nas
poumierane
nadzieje i marzenia
pełne kieszenie
niewy­powie­dzianych słów

w każdym z nas
jest miękki śro­dek
otoczo­ny mu­rem
strachu
ob­leczo­ny w dru­ty kol­czas­te
przerażenia
my -
przes­traszo­ne oczy
małego dziecka
na krawędzi dachu
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 kwietnia 2015, 17:41

Gdzieś nad Popradem...

Każdy z nas ma dwa do­my - 
je­den kon­kret­ny, umiej­sco­wiony
w cza­sie i w przes­trze­ni: dru­gi - 
nies­kończo­ny, bez ad­re­su,
bez szans na uwie­cznienie w 
ar­chi­tek­to­nicznych planach.
Ol­ga Tokarczuk


Było we mnie kiedyś [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2015, 15:19

***

Gwiaz­dy nas zdradziły
a były ich miliony
nad naszy­mi głowami
nic nie pomoże
kiedy niebo ciska
w nas gromami

nie ocaleliśmy
choć biegliśmy
bez wytchnienia
niebo spa­da nam
na głowy
nie ma­my so­bie nic
do wybaczenia
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 marca 2015, 14:44

***

Nie­chciane kobiety
są smut­ne dziś wieczorem
ma­lują paz­nokcie u dłoni
naj­czar­niej­szym kolorem

Nie­chciane kobiety
mają w kieszeniach
ka­mienie zamiast
kwiatów w wazonie,
pus­te ser­ca i żyły
po brze­gi wypełnione
alkoholem

Nie­chciane kobiety
to te skażone, naznaczone
na zaw­sze znamionem
wew­net­rznej kleski

Nie­chciane kobiety
to zra­nione dziewczynki
którym po nocach
nic się nie śni

Nie­chciane kobiety
są smut­ne dziś wieczorem
z dwo­ma nakryciami
za­siadają sa­me przy stole. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 marca 2015, 19:35

* * *

nap­raw mnie
bo nie umiem już
składać słow
nag­le świat
nie chce się
pisać
głowa pełna
morzem atramentu
już
nie wypływa
pa­pier
z niezapisania
umiera

nap­raw mnie
bo tu
pośród liter
czuję się
obco
jak pies
wyrzu­cony na
bruk

nap­raw mnie
napraw 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 10 stycznia 2013, 18:45

* * *

zepsuła
nam się miłość
i fer­mentu­je
na dnie serca
pod­tru­wa
nasze uśmiechy
zatrzymuje
w połowie
wy­ciągnięte dłonie

zep­suła
nam się miłość
smro­dem umierania
pod­ci­na nam skrzydła
 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:13

* * *

mówisz mi
że mam być silna
bo
słońce
niebo
ludzie
deszcz

mówisz mi 
że to nie tak
że szczęścia
nie ma
tyl­ko
nie każdy jeszcze
na nie wpadł
choć nie raz myślał
że wy­padło mu z ręki

a ja
nie słucham
twoich słów
bo jak
sko­ro mylisz
deszcz
ze łzami

pat­rzę w oczność
twoją pustą
i na us­tość
bezdźwięczną
i nie ro­zumiem jak
można być silnym
sko­ro
słońce
niebo
ludzie
deszcz

 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 30 listopada 2012, 17:42

Sheldonia

po omacku malujesz usta, mają być ludzkie, będą mówić piękne rzeczy... trzeba się ich nauczyć na pamięć, wszyscy o nie pytają... Odtwórz Myslovitz - W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Odtwórz Strachy Na Lachy feat. Natalia Fiedorczuk - Dziewczyna o chłopięcych sutkach. Odtwórz Myslovitz - Sprzedawcy marzeń. Odtwórz Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach - Lewa Strona Literki M Odtwórz Nosowska - Nomada

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sheldonia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 października 2016, 17:29PetroBlues sko­men­to­wał tek­st * * * 

17 października 2016, 12:54Sheldonia sko­men­to­wał tek­st trochę o tęskno­cie

17 października 2016, 12:45Sheldonia sko­men­to­wał tek­st * * * 

6 sierpnia 2016, 22:33Cris sko­men­to­wał tek­st ***

6 sierpnia 2016, 22:30Disalice sko­men­to­wał tek­st ***

10 marca 2016, 15:28Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st * * * 

10 marca 2016, 15:26Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st * * * 

2 października 2015, 18:21PetroBlues sko­men­to­wał tek­st * * * 

9 września 2015, 16:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st * * * 

9 września 2015, 12:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st * * *